Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Členské příspěvky

Na rok 2024 schválil XXXVII. sjezd delegátů ČLK, konaný 4. - 5.11. 2023, členské příspěvky v této výši:
 

SKUPINA KATEGORIE LÉKAŘŮ ČÁSTKA
skupina 1 soukromý lékař 4 000,- (+15%)
skupina 1 lékař ve vedoucí funkci 4 000,- (+15%)
skupina 2 lékař zaměstnanec 3 000,- (+20%)
skupina 2 ostatní lékař 3 000,- (+20%)
skupina 3a absolvent neplatící 0,-
skupina 3b absolvent platící 1000,-
skupina 4 nepracující důchodce 500,-
skupina 5 nedohledatelný lékař 0,-
skupina 6 mateřská dovolená 0,-
skupina 7 pozdní vstup do ČLK 20 000,- (+100%)

Podrobnější informace a definice skupin lékařů naluznete zde: Členské příspěvky LKČR  

Číslo účtu pro úhradu členského příspěvku: 1320382399/0800

Členský příspěvek je splatný k 1.3.daného kalendářního roku. Pro výši příspěvku je rozhodující stav ke stejnému datu. Ve zvláštních, zřetele hodných případech, je možné podat představenstvu OS ČLK žádost o úlevu. Tato žádost ale musí být podaná před datem splatnosti příspěvku. Prosím všechny, aby členské příspěvky zaplatili včas buď v hotovosti p. sekretářce v kanceláři OS ČLK v jejích úředních hodinách nebo raději na účet č. 1320382399/0800variabilní symbol platby je číslo lékaře v registru lékařů ČLK (viz.www.lkcr.cz/seznam-lekaru, napíšete svoje jméno, dáte vyhledat a kliknutím na toto jméno se Vám objeví evidenční číslo).