Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vzdělávání

 

Formy celoživotního vzdělávání lékařů

a) vzdělávací akce pořádané ČLK a OS ČLK,
b) vzdělávací akce pořádané subjekty provádějícími celoživotní vzdělávání dle zákona č. 95/2004 Sb.,
c) klinické stáže a klinické dny,
d) publikační a přednášková činnost,
e) studium odborné literatury s autodidaktickými testy,
f) elektronické formy vzdělávání

Systém přidělování kreditů

Za publikační a přednáškovou činnost se udělují kredity dle následující tabulky:

 Autor: 1.           2. a výš 
 přednáška na vzdělávací akci dle § 4 SP – 16 (15-60 minut)  10 0
 přednáška na celostátní nebo mezinárodní konferenci  20 10
 článek – v časopise s impact faktorem 100 50
 článek recenzovaný 50 25
 příspěvek ve sborníku 20 10
 vědecká monografie 150 100
 kapitola ve vědecké monografii, skriptum 50 25

Počty kreditů za vzdělávací akce se stanoví takto:

a) jedna vzdělávací hodina (45 min) = 1 kredit (maximální počet kreditů za 1 den = 6; maximální počet kreditů za akci = 16 kreditů)
b) vzdělávací texty dle § 4 odst. 1 písm. f) a § 11 SP 16 = 2 kredity
c) elektronické vzdělávání dle § 4 odst. 1 písm. g) a § 12 SP 16 = 2 – 4 kredity
d) den individuální stáže 4 kredity dle § 8 odst. 1
e) 1 klinický den 4 kredity dle § 9

Vzdělávácí akce akreditované ČLK

Aktuální seznam vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK
Kurzy ČLK

Dokumenty a formuláře

Stavovský předpis ČLK č. 16 – systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK