Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Právní pomoc

Právní oddělení zřídilo pro členy ČLK Rychlou linku právní pomoci na tel. č. +420 721 455 456. Tato linka má charakter tísňové linky a je určena pouze ro uvedené případy:

  • proti lékaři bylo zahájeno trestní stíhání nebo na něho bylo podáno trestní oznámení
  • proti lékaři byla podána žaloba u soudu v souvislosti s výkonem lékařského povolání (např. o náhradu škody)
  • lékař obdržel výpověď z pracovního poměru
  • zdravotní pojišťovna vypověděla lékaři smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče
  • příslušný správní orgán vydal rozhodnutí o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení
  • V ostatních případech lze kontaktovat právní oddělení ČLK na telefonních číslech uvedených v kontaktech www.lkcr.cz nebo prostřednictvím e-mailu.